noutati legislative

9.01.2013

Reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale

Potrivit acestui act normativ, pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot adopta hotarari privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, cel mult pana la nivelurile prevazute prin hotararile autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptate de catre acestea pentru anul 2012.

Aceste hotarari pot fi adoptate in termen de cel mult 20 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 1/2013, respectiv pana la 31 ianuarie 2013.

Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor si taxelor locale aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative se compenseaza cu obligatii de plata catre bugetele locale cu termene de plata viitoare sau se restituie la cerere contribuabililor.

Actul normativ nu a modificat pragul pentru achizitia directa, acesta fiind in continuare echivalentul in lei a 15.000 de euro, fara TVA.

OUG publicata luni instituie obligatia notificarii in SEAP, de catre autoritatile contractante, a achizitiilor directe care depasesc echivalentul in lei a 5.000 de euro fara TVA. Transmiterea notificarii se va efectua, potrivit noilor reglementari, in format electronic prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro si va cuprinde urmatoarele informatii:
– denumirea si datele de identificare ale operatorului economic;
– obiectul achizitiei;
– codul CPV;
– valoarea achizitiei;
– cantitatea achizitionata;
– data realizarii/atribuirii achizitiei.

In plus, actul normativ reduce de la 14 la 10 zile termenul de verificare a documentatiilor de atribuire de catre ANRMAP.

Mai mult decât, OUG nr. 77/2012 reglementeaza un termen de trei zile pentru evaluarea documentatiilor de atribuire, care reprezinta o revenire la o documentatie respinsa de ANRMAP, si un termen de doua zile pentru verificarea eratelor la invitatiile de participare.