noutati legislative

30.07.2016

Ordinul MDRAP nr. 1077/2016 – stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2016, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri

Ordin privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2016, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 192 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1.
(1) Pentru anul 2016, valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului 2015 de catre Agentia Nationala pentru Locuinte cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2015 in cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte.

(2) Valoarea medie ponderata pe metru patrat calculata la valorile de investitii ale obiectivelor cu contracte de antrepriza incheiate in anul 2015 are la baza 16 contracte incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu antreprenorii, pentru construirea a 773 de locuinte cu un total de 60.288 mp suprafata construita desfasurata, si este de 1.682,34 lei/mp inclusiv T.V.A.

(3) Coeficientul prevazut la alin. (1) s-a calculat avand la baza valorile de investitii pentru un numar de 15 obiective puse in functiune in cursul anului 2015, cu 826 de locuinte si un total de 65.118,37 mp suprafata construita desfasurata.

(4) Coeficientul calculat conform alin. (3) este 1,0449 rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2015, respectiv 1.664,92 lei/mp inclusiv T.V.A., si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor pentru aceste locuinte, respectiv 1.593,45 lei/mp inclusiv T.V.A.

Art. 2.
Valoarea de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2016, calculata conform art. 1, este de 1.757,88 lei/mp inclusiv T.V.A.

Art. 3.
Valoarea de inlocuire pe metru patrat se stabileste anual, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 192 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Vasile Dincu
Bucuresti, 29 iulie 2016