noutati legislative

20.02.2017

Ordin Nr. 511/2017 din 19 ianuarie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Publicat in Monitorul Oficial nr. 110 din 9 februarie 2017
Avand in vedere dispozitiile: – art. 86, 88, 89, 90, art. 91 alin. (4) si art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; – art. 3 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin: ART. I Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 si 979 bis din 30 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 4, litera s) se elimina. 2. La articolul 4, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins: “t) impozit specific unor activitati.” 3. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 4. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 5. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. ART. II Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin. ART. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ART. IV Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Bogdan-Nicolae Stan
Bucuresti, 19 ianuarie 2017.
Nr. 511.

Descarcati anexele si instructiunile de completare