noutati legislative

28.09.2017

Ordin Nr. 2743/2017 din 21 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) “Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA”

Publicat in Monitorul oficial Nr. 763 din 26 septembrie 2017
Avand in vedere dispozitiile art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularului (086) “Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA”, cod: 14.13.01.10.11/p.d., prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularului prevazut la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 5
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Mirela Calugareanu
Bucuresti, 21 septembrie 2017.
Nr. 2.743

Descarcati Formularul 086 si instructiunile de completare