noutati legislative

25.09.2017

Ordin Nr. 2426/2017 din 13 septembrie 2017

Pentru completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
Publicat in Monitorul Oficial Nr. 749 din 19 septembrie 2017

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. I
Dupa articolul 77 din Normele metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 77^1
(1) Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, gestioneaza sumele aferente activitatilor economice pentru care sunt astfel inregistrate potrivit urmatoarei proceduri:
a) sumele reprezentand contravaloarea bunurilor livrate si serviciilor prestate, exclusiv contravaloarea TVA, se incaseaza in urmatoarele conturi de disponibilitati:
– 50.22.01 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul buget de stat aferent activitatilor economice desfasurate»;
– 50.22.02 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurarilor sociale de stat aferent activitatilor economice desfasurate»;
– 50.22.03 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurarilor pentru somaj aferent activitatilor economice desfasurate»;
– 50.22.04 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activitatilor economice desfasurate»;
– 50.22.05 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activitatilor economice desfasurate», deschise pe codurile de identificare fiscala atribuite in calitate de platitor de TVA;
b) sumele reprezentand contravaloarea TVA aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate se incaseaza in urmatoarele conturi de disponibilitati:
– 50.22.11 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul buget de stat aferent activitatilor economice desfasurate – contravaloare T.V.A.»;
– 50.22.12 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurarilor sociale de stat aferent activitatilor economice desfasurate – contravaloare T.V.A.»;
– 50.22.13 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul asigurarilor pentru somaj aferent activitatilor economice desfasurate – contravaloare T.V.A.»;
– 50.22.14 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul FNUASS aferent activitatilor economice desfasurate – contravaloare T.V.A.»;
– 50.22.15 «Disponibil al institutiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activitatilor economice desfasurate – contravaloare T.V.A.»,
deschise pe codurile de identificare fiscala atribuite in calitate de platitor de TVA si ale caror coduri IBAN contin sirul de caractere «TVA»;
c) prin conturile prevazute la lit. b) se efectueaza operatiuni de incasari si plati in conditiile prevederilor art. 8 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA;
d) sumele incasate in conturile prevazute la lit. a) si b) se vireaza de catre institutiile publice titulare ale conturilor in conturile de venituri bugetare carora sumele respective se cuvin, deschise pe codul de identificare fiscala atribuit pentru activitatea curenta a institutiilor publice respective, in termen de maximum doua zile lucratoare de la incasare;
e) institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, efectueaza cheltuielile bugetare in limita bugetelor aprobate, inclusiv plata TVA-ului datorat bugetului de stat si contravaloarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii care se achita in conturile de TVA ale furnizorilor/prestatorilor, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzatoare deschise pe codul de identificare fiscala atribuit pentru activitatea curenta a institutiilor publice respective, in limita creditelor bugetare deschise in acest scop.
(2) Conturile de disponibilitati prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se deschid pe codul de identificare fiscala atribuit pentru activitatea curenta a institutiilor publice respective.
(3) Conturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) nu pot prezenta sold la finele exercitiului bugetar.”

ART. II
Prevederile art. I se aplica de catre institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Prin exceptie, pentru institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au optat pentru plata defalcata a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 octombrie 2017.

ART. III
Prevederile art. 77 din Normele metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga la data de 1 ianuarie 2018.

ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
Bucuresti, 13 septembrie 2017.
Nr. 2.426