noutati legislative

23.07.2017

Ordin Nr. 1964/2017 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale”

Publicat in Monitorul Oficial Nr. 564 din 17 iulie 2017

Avand in vedere prevederile art. 152, 169, 175 si 178 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului 630 “Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale”, cuprinzand
anexele nr. 1a “Situatie privind stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate” si nr. 1b “Situatie privind definitivarea contributiei de asigurari sociale”, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2
(1) Formularul prevazut la art. 1 se utilizeaza pentru stabilirea anuala a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale.
(2) Formularul prevazut la art. 1 se utilizeaza pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale incepand cu anul fiscal 2016.

ART. 3
Formularul prevazut la art. 1 se comunica contribuabilului, in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare.

ART. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si pastrare a formularului de la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

ART. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile
generale regionale ale finantelor publice si unitatile subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Bogdan-Nicolae Stan
Bucuresti, 30 iunie 2017.
Nr. 1.964.

Descarcati Anexe