noutati legislative

24.05.2019

Noi reglementari privind unele masuri fiscal-bugetare in ce priveste contributiile de asigurari sociale de sanatate

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 403 din data de 23 mai 2019, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 31/2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Ordonanta de Urgenta a fost adoptata ca urmare in principal a unul volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate, aferente perioadei 2014-2017, care nu au fost comunicate contribuabililor pana la data de 15 martie 2019, cu consecinta punerii contribuabililor in imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificatiei prevazute de lege, prin plata contributiei pana la 31 martie 2019, independent de vointa acestora, in cazul a aproximativ 990.000 de contribuabili potentiali beneficiari ai bonificatiilor.

Ordonanta aduce urmatoarele noutati legislative principale:
1. Pentru plata sumelor prevazute mai sus se acorda o bonificatie de 10% din aceste sume, daca sunt platite integral in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
2. In cazul deciziilor de impunere anuala, pentru definitivarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plata este de 120 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, ci nu pana in 30 iunie 2019 conform Ordonanta de urgenta nr. 89/2018. Pentru plata cu anticipatie, integral in termen de 60 de zile, se acorda o bonificatie de 10% din aceste sume.
3. Se anuleaza (care se efctueaza din oficiu) contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, in cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate a fost intregita la nivelul salariului de baza minim brut pe tara sau, dupa caz, la valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, pentru perioadele fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si 31 decembrie 2017.