noutati legislative

5.06.2014

Modificarea Regulamentului privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996

Ordinul 221 /2014 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 426/2011

In baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) si ale art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata,presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

ART. 1
In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996si regulamentele emise in aplicarea acesteia, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 426/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011, cu modificarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Consiliului Concurentei,
Bogdan Marius Chiritoiu
Bucuresti, 5 iunie 2014.
Nr. 221.

ANEXA
REGULAMENT – pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute
de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 426/2011

In temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

ART. I
Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 426/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4. – Plata tarifelor se face intotdeauna inainte de depunerea notificarii.”
2. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se abroga.
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 6. – Notificarea concentrarilor economice la care nu este anexata dovada de achitare a tarifului nu se considera depusa la Consiliul Concurentei.”
4. In anexa la regulament, punctele 2-4 se abroga .

ART. II
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.