noutati legislative

14.03.2019

Modificarea Legii educatiei nationale

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 199 din data de 13 martie 2019, a fost publicata Legea nr. 48/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

1. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale, efectivele formatiunilor de studiu se organizeaza, se infiinteaza si functioneaza astfel:
a) organizarea de noi formatiuni de studiu pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale, cu efective mai mici decat minimul prevazut de prezenta lege, se poate realiza la cerere, conform art. 19 alin. (3), in conditiile legii;
b) organizarea, reorganizarea, desfiintarea oricaror formatiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educatiei Nationale, Comisiei de invatamant si tineret a Consiliului Minoritatilor Nationale, aflat in coordonarea Departamentului de relatii interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, si/sau al organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei;
c) in situatii exceptionale, formatiunile de studiu pentru anteprescolari, prescolari sau elevi pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea directiei pentru minoritati din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau al organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei, care solicita exceptarea de la prevederile alin. (1).

2. La articolul 63, se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23):
(21) Prevederile alin. (2) se aplica si formatiunilor de studiu in limba romana, atunci cand acestea functioneaza in zone unde ponderea unei minoritati etnice este majoritara. In aceste situatii, avizul conform, respectiv aprobarea prevazuta la alin. (2) lit. b) si c) se realizeaza de directia de specialitate competenta din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
(22) Prevederile alin. (2) si (21) se aplica doar formatiunilor de studiu ce cuprind, conform legii, grupe, clase sau ani de studiu. Reorganizarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se realizeaza conform art. 221.
(23) Aplicarea prevederilor prezentului articol, respectiv a dispozitiilor art. 221 nu poate avea ca efect pierderea personalitatii juridice de catre unitatile de invatamant singulare, acordata conform art. 45 alin. (6).
3. La articolul 94 alineatul (2), litera v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
v) da publicitatii si prezinta Parlamentului anual, pana la data de 31 decembrie, raportul privind starea invatamantului preuniversitar in Romania, in care sunt prezentate inclusiv directiile si prioritatile de dezvoltare a invatamantului preuniversitar;
4. La articolul 216 alineatul (2), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j) publica anual, pana la data de 31 decembrie, un raport privind starea invatamantului superior, in care sunt prezentate inclusiv directiile si prioritatile de dezvoltare a invatamantului superior.

Aceste modificari intra in vigoare la 16 martie 2019.