noutati legislative

15.04.2013

Modificarea Codului de procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Prezenta Lege aduce o modificare a articolului ce face referire la momentul luarii in considerare a unei declaratii fiscale depusa electronic, specificand ca, prin exceptie, in situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi a lunii in care se implineste termenul legal de depunere.
Prezenta dispozitie se aplica incepand cu 18 aprilie 2013.

– formularul 120 «Decont privind accizele»;
– formularul 130 «Decont privind impozitul la titeiul din productia interna»;
– formularul 300 «Decont de taxa pe valoarea adaugata».

Informatia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu si cea privind incetarea regimului de declarare derogatoriu se inscriu in vectorul fiscal al contribuabilului.
Notificarea contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu se face avandu-se in vedere termenele de depunere prevazute de lege pentru declaratiile mentionate mai sus.