noutati legislative

10.05.2017

Legea Nr. 89/2017 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 9 al titlului XI – Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Publicata in Monitorul Oficial Nr. 316 din 3 mai 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I
Dupa alineatul (3) al articolului 9 al titlului XI – Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Rentier agricol este si persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (3) si a carei pensie de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta de pensionare.”

ART. II
Se anuleaza debitele, inclusiv obligatiile fiscale accesorii acestora, constand in dobanzi si penalitati de intarziere, stabilite de organul fiscal competent prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a retragerii, la data emiterii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, a calitatii de rentier agricol, dobandita in temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din titlul XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a acesteia.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 28 aprilie 2017.
Nr. 89