noutati legislative

17.09.2010

Monitorul Oficial nr. 647/17.09.2010

Ministerul Mediului si Padurilor
1433. Ordin pentru modificarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 904/2010.

Guvernul Romaniei
958. Hotarâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Harghita, în vederea scoaterii din functiune si demolarii.

Presedintele Romaniei
909. Decret pentru numirea presedintelui Sectiei civile si de proprietate intelectuala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Guvernul Romaniei
921. Hotarâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei Române în domeniul public al comunei Ganeasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ganeasa, judetul Olt.

Presedintele Romaniei
907. Decret pentru numirea vicepresedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie .

Presedintele Romaniei
908. Decret pentru numirea presedintelui Sectiei comerciale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Senatul Romaniei
21. Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

Presedintele Romaniei
906. Decret pentru numirea presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Camera Deputatilor
24. Hotarâre privind modificarea art. 34 din Regulamentul Camerei Deputatilor.

Ministerul Justitiei
2176/C. Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale .

Ministerul Finantelor Publice
2307. Ordin pentru modificarea si completarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008.

Parlamentul Romaniei
Initiativa legislativa privind completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului Nr. – din 17-Septembrie-2010.