noutati legislative

6.11.2012

Aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare

M.Of.798/28.11.2012. – Ordin nr. 1714/2012 din 06/11/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare

In conformitate cu prevederile Codului fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii:
– intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
– membrii intreprinderii familiale;
– persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
– persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
– persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Persoanele care sunt deja asigurate ale sistemului public de pensii, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 (de ex. salariatii, cei care realizeaza din drepturi de autor si drepturi conexe), persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute aliniatul precedent.
In situatia in care contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la primul aliniat sau se afla in situatiile prevazute la cel de-al doilea aliniat, vor depune la organul fiscal competent o cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, in vederea scoaterii din evidenta fiscal – D. 601 “Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, cod 14.13.04.03.

M.Of.757/09.11.2012. – Lege nr. 187/2012 din 24/10/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Legea are ca principal obiect punerea de acord a legislatiei penale existente cu prevederile noului Codului penal, precum si stabilirea regulilor pentru solutionarea conflictului de legi rezultand din intrarea in vigoare a Codului penal.
In acest sens sunt modificate si completate o serie de acte normative care cuprind dispozitii penale. Dintre acestea amintim:
– Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;
– Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
– Legea nr. 59/1934 asupra cecului;
– Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.