informatii utile

Dictionar juridic

Tacita reconductie
Reinnoirea unui contract pe o noua perioada de timp, prin efectul unei clauze potrivit careia contractul se considera reinnoit pe o noua perioada de timp daca nici una din parti nu l‑a denuntat mai inainte de expirarea sa in termenul stabilit. Tacita reconductie mai poate rezulta dintr‑o situatie de fapt care intervine inainte de expirarea contrac­tului sau continua peste termenul acestuia si care a fost determinata de parti la inche­ierea contractului. Un contract mai poate fi reinnoit prin acordul tacit al partilor, dedus din unele manifestari ale lor. Astfel, daca locatarul ramane in fapt in folosinta locuintei dupa expirarea termenului de incheiere stipulat si plateste in continuare chiria, iar pro­prietarul nu se opune, atunci locatiunea se considera rein­noita. Tacita reconductie mentine clauzele contractului initial, operand prezumtia ca partile n‑au modificat nimic din intelegerea lor, deoarece n‑au manifestat o vointa contrara.

Tardiv
Care apare, se intampla, se dezvolta cu intarziere.

Tergiversa
A amana rezol­varea unei chestiuni, luarea unei decizii, a taragana.

Termen de decadere
Intervalul de timp in interiorul caruia titularul unui drept subiectiv este obligat printr‑o dispozitie imperativa a legii, sa‑si exercite acel drept, sub sanctiunea stingerii acestuia. Avand un atare efect, termenul de decadere nu poate fi, de regula, nici suspendat, nici intrerupt, fiind deci incompatibil si cu repunerea in termen.

Tert poprit
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urma­rit si de la care creditorul poate obtine direct plata creantei sale pe calea popririi.

Trafic de persoane
Recrutarea, transportul, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenintare, violenta sau prin alte forme de constrangere, prin rapire, frauda sau inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a‑si exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, in scopul exploatarii acestei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Tragator
Creditorul care, avand concomitent si calitatea de debitor in cadrul altui raport juridic, fata de o alta persoana, da ordin ori mandat propriului sau debitor, printr‑un inscris numit cambie, sa plateasca acelei persoane suma datorata la scadenta si in locul specificat.