informatii utile

Dictionar juridic

Scrisoare de garantie bancara
Garantie perso­nala, cu renuntare la beneficiul diviziunii si discutiunii emisa de o banca in favoarea unui creditor al unui comerciant, in schimbul platii de catre comer­ciantul debitor principal a unui comision din valoarea garan­tiei.

Sechestru asigurator
Masura de asigurare a actiunilor de creanta si consta in indis­ponibilizarea bunurilor mobile ale paratului – aflate la el sau la un tert – pana la terminarea procesului pentru ca recla­mantul, daca va obtine castig de cauza, sa le poata urmari pentru satisfacerea creantei sale. Pen­tru infiintarea unui seches­tru asigurator se cer a fi indeplinite urmatoarele conditii: a) recla­mantul sa invedereze ca a intro­dus o actiune de creanta impo­triva paratului; b) respectiva creanta este constatata printr‑un inscris, iar in cazul in care acest inscris cere infiintarea seches­trului asigurator, va fi obligat la depunerea unei cautiuni egala cu jumatate din valoarea reclamata; c) creanta de care reclamantul se prevaleaza sa invoce una sau alta dintre situa­tiile urmatoare: cand datornicul a micsorat prin fapta sa asigu­rarile date ori nu a dat asigu­rarile promise sau exista posi­bilitatea ca el sa fuga sau sa‑si ascunda bunurile. Cererea de sechestru asigurator se intro­duce la instanta care judeca procesul. Masura sechestrului asigurator se va indeplini de catre executorul judecatoresc, potrivit regulilor referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator. impo­triva modului de solutionare a masurii sechestrului, cel inte­resat va putea face contestatie.

Serviciul public
Este mijlocul prin care administratia publica isi exercita activitatea. Serviciul public este organizat intr‑un sistem functional care are ca scop deservirea unei colectivitati, fie nationala, fie locala, satisfacerea nevoilor acestora reprezentand scopul fundamental al societatii umane si mai ales a statului de drept.

Societate cu raspundere limitata
Societate comer­ciala care combina atat caracteristici ale societatilor de persoane cat si ale societatilor de capitaluri. Societatea cu raspundere limitata are un numar limitat de asociati, capitalul sau social este impartit in parti sociale, iar raspunderea asociatilor este limitata. Socie­tatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor pre­ciza numele si prenumele, de­nu­mirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, procentajul acestuia la capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

Solvabilitate
Posibilitatea materiala a debitorului de a efectua prestatia la scadenta.

Sulta
Suma de bani ce se pla­teste pentru a compensa inegalitatea valorica a loturilor atribuite prin partajul judiciar. Ori de cate ori este posibil, partajul bunurilor are loc in natura, iar atunci cand acest lucru nu este posibil, copro­prietarul caruia instanta i‑a atribuit bunul indivizibil ur­meaza sa plateasca celorlalti coproprietari o sulta pana la satis­facerea cotelor la care au drep­tul.