informatii utile

Dictionar juridic

Regiile autonome
Sunt unitati infiintate in temeiul Legii nr. 15/1990, prin reorganizarea fostelor unitati economice de stat sau prin acte administrative de stat sau colectivitatile locale, in scopul realizarii unor servicii publice, aflandu‑se in raporturi administrative fata de autoritatile care le‑au infiintat.

Regres
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau alaturi de altul poate pretinde acestuia restituirea datoriei pe care a platit‑o in locul lui. Ast­fel, comitentul care raspunde pentru faptele prepusului sau poate pretinde de la acesta restituirea sumei platite drept despagubire victimei prejudi­ciate prin fapta culpabila a prepusului; acela dintre code­bitorii solidari care a platit creditorului intreaga datorie se poate indrepta cu actiune in regres impotriva celorlalti creditori solidari, pentru a i se restitui, de catre fiecare, partea ce‑i revenea din datorii, fidejusorul care a platit in locul debitorului principal are regresul impotriva acestuia, etc.

Revizuire
1. Cale extra­ordinara de atac aplicabila atat in procesul civil, cat si in cel penal, care consta, in esenta, in atacarea unei hotararii defi­nitive care a fost justa in raport de materialele dosarului exis­tente la data pronuntarii hota­rarii, dar ulterior s‑au desco­perit dovezi noi sau s‑a con­sta­tat ca dovezile care au funda­mentat‑o au fost false, astfel ca hotararea, la acest moment, este gresita.
2. Modificarea unor norme juri­dice (tratate, coduri, con­tracte etc.) pentru a le pune in con­cordanta cu noile schimbari socio‑politice.

Rezolutie
Desfiintare cu efect retroactiv, a unui contract sina­lag­matic cu executie imediata, le cererea uneia dintre parti, ca urmare a neexecutarii obligatiei celeilalte parti din cauze impu­tabile acesteia. Rezolutia poate fi pro­nun­tata de instanta judeca­toreasca daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) sa exis­te o neexecutare totala sau par­tiala a obligatiilor uneia dintre parti; b) aceasta neexe­cutare sa fie imputabila debitorului obligatiei respective (neexe­cutarea din cauza de forta majora, neimputabila debitorului, nu poate duce la rezolutie, ci doar la incetarea contractului pentru imposibilitatea fortuita de executare, situatie in care se pune problema suportarii riscurilor); c) debitorul obliga­tiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere, cu exceptia cazu­rilor in care el ar fi de drept in intarziere prin insasi im­plinirea scadentei; in orice caz, debi­torul este pus in intarziere prin introducerea actiunii in rezolutie; d) rezolutia trebuie sa fie pronuntata de instanta judecatoreasca (ea neputand opera de drept, decat in cazurile in care contractul ar cuprinde un pact comisoriu expres de gradul II sau III).