informatii utile

Dictionar juridic

Parat in contencios administrativ
Calitate pe care o poate avea orice autoritate administrativa. Parati in materie de contencios administrativ, pot fi: organele administratiei publice, institutiile publice si regiile autonome de interes public, adica toate acele servicii publice administrative create pentru a satisface interesele generale ale societatii. Deci, nu vor putea avea calitate de parat in litigii de contencios administrativ, organizatiile cooperatiste sau obstesti, agentii economici si persoanele juridice cu scop nelucrativ. Pot deveni parati, in astfel de actiuni, si functionarii publici care au elaborat actul, sau care se fac vinovati de refuzul rezolvarii cererii privitoare la un drept recunoscut de lege, de eliberare a unui certificat, adeverinte sau oricarui alte inscris, numai in cazurile in care, prin cerere se solicita si plata unor despagubiri pentru prejudiciul cauzat (prin actul emis) sau prin intarziere (in rezolvarea unei cereri etc.).

Parte civila
Victima preju­diciata prin savarsirea unei infractiuni care isi exercita drep­tul la actiunea in responsa­bilitate.

Patrimoniu succesoral
Ansamblul drepturilor si obligatiilor patrimoniale ce au apartinut defunctului si care formeaza obiectul dreptului de mostenire al succesorilor sai. Drepturile personale nepatrimoniale ale defunctului inceteaza in momentul mortii celui care lasa mostenirea. Activul mostenirii este format din drepturile care formeaza patrimoniul succesoral, iar pasivul este format din obligatiile pe care le avea cel ce lasa mostenirea.

Pedeapsa
Este o masura de constrangere si un mijloc de reeducare a condamnatului, al carei scop este prevenirea savarsirii de noi infractiuni. Prin executarea pedepsei se urmareste formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca persoana condamnatului.

Perimare
Stingerea unui proces din lipsa de actiune in termenul legal. Legea prevede ca orice cerere de chemare in judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau de revocare se perima de drept, chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de un an iar in materie comerciala timp de 6 luni. Perimarea implica prezumtia de renuntare tacita a partii la judecata si constituie, totodata, o sanctiune a pasivitatii ei. Perimarea se refera la orice cerere de chemare in judecata sau de exercitare a unei cai de atac si opereaza de drept, la implinirea termenului legal. Perimarea stinge procesul, ramanand fara efect actele procesuale facute in acea instanta; ea nu stinge dreptul la actiune, care poate fi exercitat cat timp nu este prescris. Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes. Cursul perimarii este suspendat cat timp dainuieste suspendarii judecarii pronuntata de instanta in cazurile prevazute de art. 244 c.pr.civ. precum si in alte cazuri stabilite de lege, daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staruinta a partilor in judecata. Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate. Perimarea poate fi invocata si pe cale de exceptie, in camera de consiliu sau in sedinta publica.

Personalitate juridica
Aptitudinea unei persoane juridice de a dobandi drepturi si de a‑si asuma obligatii, in­cheind acte juridice, in calitate de subiect de drept, prin reprezentantii sai legali. Personalitatea juridica se dobandeste de catre o societate comerciala prin inmatriculare in Registrul Comertului si se pierde prin radierea din acelasi registru.

Piata reglementata
Este o piata pentru valori mobiliare si alte instrumente financiare, care functioneaza regulat si opereaza in mod ordonat, respectand regulile emise sau autorizate de CNVM, care definesc conditiile de acces pe piata, de operare si de admitere la cota oficiala a anumitor valori mobiliare sau a altor instrumente financiare, respectand cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor. Pietele reglementate se pot infiinta fie sub forma burselor de valori, fie societati pe actiuni.

Principiul tratamentului national
(in materia dreptului proprietatii intelectuale), este consacrat in art. 2 din Conventia de la Paris; potrivit acestui principiu, in ceea ce priveste protectia proprietatii intelectuale, cetatenii oricarei tari care face parte din Uniune vor beneficia in toate celelalte tari ale Uniunii, de avantajele pe care legile respectivelor tari le acorda in prezent si le vor acorda in viitor nationalilor, fara a fi incalcate drepturile speciale stabilite de catre Conventie. Pe cale de consecinta, resortisantii vor beneficia de aceeasi protectie ca si nationalii si de aceleasi mijloace de aparare impotriva oricaror atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva indeplinirii conditiilor si formalitatilor impuse nationalilor. De asemenea, si in cazul Conventiei de la Berna exista dispozitii prin care strainul este asimilat cu nationalul. Astfel, potrivit art. 5 al Conventiei de la Berna, operele literare, artistice si stiintifice ale resortisantilor sunt supuse regimului stabilit pentru operele nationale in tarile Uniunii, altele decat tara de origine a operei. Reglementarea intinderii protectiei, precum si a mijloacelor procedurale garantate autorului pentru apararea drepturilor sale intelectuale isi are sediul in legislatia tarii in care se reclama protectia.

Procedura insolventei
Este o procedura colectiva (concursuala) unitara, generala, indreptata impotriva debitorului care se afla in insolventa, avand ca scop acoperirea pasivului debitorului, fie prin reorganizarea activitatii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pana la stingerea pasivului, fie prin faliment.