informatii utile

Dictionar juridic

Obiectul dreptului de proprietate industriala
Se imparte in trei categorii: a) creatiile noi, drepturile realizatorilor de desene si modele industriale, inventiile, protectia noilor soiuri de plante si rase de animale, protectia topografiilor de circuite integrate si protectia informatiei confidentiale; b) semnele noi, are ca obiect, semnele distinctive, cum ar fi: marcile, indicatiile geografice, firmele si semnele conventionale; c) concurenta neloiala.

Obligatia de a da
Inda­torirea debitorului unui raport juridic de obligatie de a tran­sfera sau de a constitui, in folosul creditorului, un drept real asupra unui lucru. in raporturile juridice izvorate din contractele consensuale, obligatia de a da un lucru cert se considera executata in chiar momentul incheierii contractului, daca partile n‑au convenit altfel; obligatia de a da un lucru de gen se executa insa numai in mo­mentul individualizarii lucrului respectiv (prin cantarire, ma­surare, numarare, marcare, etichetare etc.). Pentru a putea executa o obligatie de a da, debitorul trebuie sa fie titularul dreptului real respectiv (proprietar, uzufructuar etc.) si sa aiba capacitatea de a instraina. Proba executarii obligatiei de a da este in sarcina debitorului si se face potrivit regulilor care guver­neaza dovada actelor juridice. Obligatia de a da un lucru cert se stinge daca lucrul piere fortuit inainte ca debitorul sa fi fost pus in intarziere; obligatia de a da lucruri de gen nu se stinge prin pieirea lucrului.

Oferta de a contracta
(policitatiune), este propunerea de a contracta, fiind primul pas in incheierea unui contract comercial. Oferta de a contracta trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) sa fie ferma; b) sa fie precisa si completa; c) sa fie neechivoca; d) sa fie o manifestare de vointa reala, serioasa, constienta si cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic.

Oferta caduca
Oferta care si‑a pierdut valabilitatea si a carei acceptare nu mai poate duce la incheierea contractului intrucat anterior acceptarii ei ofertantul a murit sau a devenit incapabil

Ordonanta presedintiala
Institutie de drept procesual civil in temeiul careia instanta de judecata, la cererea partii interesate, poate lua masuri vremelnice in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care ar fi periclitat prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s‑ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s‑ar ivi cu prilejul unei exe­cutari. Ordonanta presedintiala este admisibila numai in prezenta urmatoarelor conditii: a) sa existe urgenta; Potrivit legii, se caracterizeaza ca fiind urgente urmatoarele situ­atii generale: pastrarea unui drept care s‑ar pagubi prin intarziere; prevenirea unei pagube iminente si care nu s‑ar putea repara; inlaturarea piedicilor care s‑ar putea ivi cu prilejul unei executari; b) masura ordonata de instanta sa aiba un caracter vremelnic; instanta nu rezolva litigiul in fond, ci dispune doar unele masuri de fapt cu caracter vremelnic pe care le considera necesare in scopul conservarii dreptului sau al prevenirii pagubei; c) masura luata sa nu prejudicieze asupra fondului dreptului; Cererea de ordonanta presedintiala, dat fiind caracterul sumar al procedurii, nu trebuie sa cuprinda chiar toate elementele cererii de chemare in judecata; este suficient ca in cuprinsul ei sa se indice: numele si domi­ciliul partilor, masura care se solicita a fi ordonata, justi­ficarea urgentei acestei masuri si probele invocate, temeiul de drept al cererii, semnatura reclamantului, data depunerii cererii. in unele cazuri, foarte urgente, se poate fixa termen chiar in ziua primirii cererii; judecarea se poate face si fara citarea partilor, dar numai atunci cand o urgenta deosebita justifica acea masura. Ordonanta presedintiala poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s‑a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea partilor.