informatii utile

Dictionar juridic

Necompetenta
Situatia procesuala ivita ca urmare a faptului ca organul de juris­dictie sesizat cu o actiune civila nu are capacitatea de a solu­tiona litigiul dintre parti. in functie de caracterul normelor incalcate, necompetenta poate fi: 1. necompetenta absoluta, ipoteza, in care aceasta este determinata de nesocotirea unor norme impe­rative privitoare la competenta. Necompetenta este absoluta in urmatoarele situatii: a) cand cauza nu este de competenta instantelor jude­catoresti; b) cand cauza este de competenta unei in­stante de alt grad; c) cand cauza este de competenta unei instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura. 2. necompetenta relativa, ipoteza in care aceasta este determinata de incalcarea unor norme dispozitive privitoare la atri­butiile instantelor judeca­toresti. Necompetenta este relativa in ipoteza incal­carii dispozitiilor legale privi­toare la competenta teritoriala a instantelor jude­catoresti, cu exceptia cazului in care ea are un caracter excep­tional. Spre deosebire de necompetenta absoluta care poate fi invo­cata de oricare dintre parti, de pro­curor si de instanta din oficiu, in orice stadiu al jude­catii, necompetenta relativa poate fi invocata numai in limine litis, adica prin intam­pinare sau cel mai tarziu la prima zi de infatisare. Necompetenta instan­telor, judecatoresti – absoluta sau relativa – poate fi inlaturata prin invocarea sa, pe cale de exceptie, in fata instantelor sesizate. Exceptia de necompetenta se solutioneaza de catre instanta inainte de cercetarea in fond a cauzei. Instanta in fata careia s‑a ridicat exceptia de necompetenta poate sa respinga excep­tia, decla­randu‑se competenta, sau sa o admita, declarandu‑se necom­petenta.

Nedemnitate succesorala
Decaderea unui mostenitor legal din dreptul de a veni la succesiune, motivata pe o fapta grava savarsita fata de defunct. Nedemnitatea succesorala constituind o sanctiune legala, nu poate fi in nici un mod inlaturata; ea se rasfrange si asupra descen­dentilor nedemnului care nu vin la succesiune in nume propriu, ci prin reprezentare.

Neretroactivitatea
Prin­cipiul de drept in temeiul caruia legea reglementeaza numai situatiile ce se nasc sau se constituie dupa intrarea ei in vigoare. Neretroactivitatea constituie un prin­cipiu ce isi gaseste o constanta aplicare si in domeniul acti­vitatii de solutionare a litigiilor civile.

Nuda proprietate
Drept de proprietate asupra unui bun in privinta caruia a fost constituit, in folosul altei persoane, un drept de uzufruct, uz sau abitatie, golindu‑i‑se astfel continutul, de atributele pose­siei si folosintei.