informatii utile

Dictionar juridic

Legat
dispozitie testamentara prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane care urmeaza sa dobandeasca la decesul sau, cu titlu gratuit, anumite bunuri determinate din mostenire, o fractiune din patri­moniul succesoral. Acestea pot fi: legatul cu titlu universal prin care testatorul confera legatarului chemarea fie la o fractiune de mostenire (de ex., la o jumatate, la a treia parte) fie la toate imobilele sau la toate mobilele, fie la o fractiune din imobile sau mobile, in toate cazurile, cu drepturile si obligatiile aferente (activ si pasiv succesoral); legatul cu titlu particular, prin care testa­torul confera vocatie succeso­rala legatarului la unul sau mai multe bunuri determinate; legatul universal prin care testatorul confera uneia sau unor per­soane chemare la intreaga mostenire; legatul pur si simplu, care isi produce efectul la data deschiderii succesiunii; legatul sub conditie, care isi produce efectele numai daca se inde­plineste conditia impusa de testator; legatul cu termen, care poate fi executat numai la implinirea termenului fixat de testator; legatul cu sarcina, care este valabil numai daca legatarul a indeplinit sarcina impusa de testator.

Legitima aparare
este o cauza care inlatura caracterul penal al faptei. Se afla in legitima aparare, acela care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa sau a unui interes obstesc si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc. Se prezuma ca este in legitima aparare si acela care savarseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau alte asemenea mijloace, intr‑o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare. De asemenea, este in legitima aparare, persoana care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s‑a produs atacul.

Leziunea
este acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii. Leziunea are un domeniu restrans de aplicare, atat din punctul de vedere al persoanelor care o pot invoca drept cauza de anulare (minorii intre 14–18 ani), cat si din acela al actelor susceptibile de anulare pentru leziune – actele de administrare care au fost incheiate de minor fara incuviintarea ocrotitorului legal, sunt lezionare pentru minor, sunt comutative.

Lipsa de aparare (art. 156 c. pr. civila)
1. Situ­atie in care una din partile implicate intr-un proces aflat pe rol, nu are aparator in cauza sau acesta este impiedicat sa se prezinte la judecata ori sa pregateasca apara­rea. Lipsa de aparare constituie un motiv de amanare a judecatii; instanta are posibilitatea de a aprecia asupra cererii de amanare pentru ca aceasta facultate sa nu se transforme intr‑un mijloc de tergiversare a judecatii.

Litigiu
diferend, neintelegere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice susceptibil de a fi supus spre rezolvare unui organ de jurisdictie.