informatii utile

Dictionar juridic

I.M.M.
INTREPRINDERILE MICI si MIJLOCII, in general sunt constituite sub forma societatilor comerciale cu raspun­dere limitata, si au un tratament special atat in Romania cat si in Uniunea Europeana (din ratiuni care tin de concurenta, locuri de munca etc.).

Imprescriptibilitate
1. Situatia unor drepturi care, in conformitate cu legea, indiferent de trecerea timpului, raman mereu ocrotite si, in consecinta, pot fi valorificate de ex.: sunt imprescrip­tibile drep­turile personale nepatrimoniale: dreptul la nume, la onoare, la reputatie, dreptul de autor etc.
2. Exceptie de la regulile prescriptiei raspunderii penale, raspunderea penala in cazul infractiunilor contra pacii si omenirii.

Imunitatea de jurisdictie
Situatie in care legea penala nu se aplica in cazul savarsirii unor infractiuni de catre reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care, in conformitate cu conventiile internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului roman.

Inalienabil
(despre un bun sau un drept), care nu poate fi instrainat prin acte juridice de drept civil.

Incompatibilitatea
Este o exceptie procesuala privind compunerea sau constituirea instantei. Potrivit art. 24 c. pr. civila, incompatibilitatea este situatia in care, in conditiile limitativ si expres prevazute de lege, un judecator nu poate participa la judecata unei cauze: a) dupa pronuntarea unei hotarari intr‑o pricina, un judecator nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare dupa casare; b) judecatorul care a fost martor, expert sau arbitru in aceeasi pricina, nu poate lua parte la judecata.

Insesizabil
Calificativ pentru un bun sau un drept care nu poate fi urmarit de creditori.

Insolvabilitatea
Consta in imposibilitatea debitorului de a‑si indeplini obligatiile fata de creditori, atat din lipsa lichiditatilor cat si a altor bunuri din care sa fie satisfacute creantele creditorilor. Practic, pasivul (datoria) este mai mare decat activul (drepturile) patrimoniului.

Interpelare
Dreptul mem­brilor Parlamentului de a cere explicatii Guvernului, minis­trilor etc., asupra modului de rezolvare a unor probleme sau asupra unor acte, precum si obligatia celui interpelat de a da explicatiile cerute, in decursul aceleiasi sesiuni. Interpelarea adresata Guvernului poate avea ca obiect politica generala a acestuia sau se poate referi la diferite acte ale ministrilor.

Intimat
Parte intr‑un proces care se afla in situatia unui parat in anumite cazuri: de ex. la judecarea in fond, in dosarele de contestatie, in apel sau recurs sau in alte cai de atac. in cadrul procesului civil si in functie de fazele desfasurarii acestuia, partile poarta denumiri diferite: ape­lant si intimat in apel, recurent si intimat in recurs, con­tes­tator si intimat in contestatia in anulare, revi­zuient si intimat in revizuire, creditor si debitor in faza executarii silite, sau in procedura somatiei de plata.