informatii utile

Dictionar juridic

Garantii reale
Mijloace juridice de garantare a obliga­tiilor prin afectarea unui bun al debitorului in vederea asigurarii obligatiei asumate. Bunul constituit drept garantie reala este sustras de la urmarirea celorlalti cre­ditori chirografari, fiind desti­nat urmaririi si satisfacerimentale a colectivitatii sau grupului; c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica; d) luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului; e) transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau in alt grup, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Daca fapta este savarsita in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata. intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.i cu prio­ritate a creantelor garantate. Garantiile reale se clasifica in garantii reale cu deposedarea debitorului de bunul afectat ca garantie (gajul si celelalte garantii intemeiate pe ideea de gaj) si garantii reale fara deposedarea debi­torului (ipote­cile si privi­legiile).

Genocidul
Savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios a vreuneia dintre urmatoarele fapte: a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului; b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mentale a colectivitatii sau grupului; c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica; d) luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului; e) transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau in alt grup, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Daca fapta este savarsita in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata. intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Girul
Act juridic prin care posesorul cambiei numit girant transmite altei persoane, numita giratar, printr‑o declaratie scrisa si semnata pe titlu si prin predarea titlului, toate drepturile izvorand din titlul respectiv. Principala functie a girului este aceea de transmitere a cambiei, giratarul dobandind astfel proprietatea asupra cambiei. Prin gir se transmit toate garantiile constituite in vederea asigurarii platii cambiei, respectiv: gajul, ipoteca si privilegiile.

Grafologie
Disciplina care se ocupa cu studiul particu­laritatilor individuale ale scri­sului. Scrisul este o deprindere complexa, care se formeaza in cursul dezvoltarii ontologice a individului si care difera de la o persoana la alta. Grafologia studiaza anumite caracteristici ale scri­sului cum ar fi: aranjamentul general al scrisului in pagina, dimensiunile, forma si inclinatia literelor, apasarea, viteza si stabilitatea in scriere, factura semnaturii etc.

Gratiere
Masura de clementa a puterii de stat, prin care se acorda unui condamnat iertarea totala sau partiala a pedepsei sau comutarea acesteia in una mai usoara. Gratierea se acorda, prin decret, de catre Prese­dintele Romaniei.