informatii utile

Dictionar juridic

Efectele suspendarii judecatii
Consecinte rezul­­tate din oprirea mersului judecatii cand din anumite motive, continuarea acesteia nu mai este posibila. Efectele suspendarii judecatii sunt urmatoarele: a) atata timp cat judecarea cauzei este suspen­data, aceasta ramane in nelu­crare, fara a mai fi posibila, sub pedeapsa nulitatii, efec­tuarea vreunui act de proce­dura; b) oprirea mersului jude­catii sub raportul partilor este totala, suportata, cu alte cu­vinte, de toate partile procesului indi­ferent de pozitia si calitatea procesuala pe care o ocupa in cadrul acelui proces si daca, voit sau nevoit, au contribuit la producerea ei; c) daca sus­pendarea judecatii s‑a produs ca rezultat al vointei partilor, data cand s‑a dispus suspendarea constituie punctul de plecare al termenului de perimare, iar in celelalte cazuri, cursul terme­nului de perimare este oprit pe diferite perioade de timp.

Eroare de drept
(in materia dreptului penal) necu­noasterea sau cunoasterea gresita a unei norme juridice, care are efecte diferite fata de normele asupra carora se raporteaza (norme penale sau extrapenale).

Evictiune
Pierderea in tot sau in parte, de catre cumparator a dreptului de proprietate asupra bunului cumparat, ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre o terta persoana a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumpa­ratorului asupra aceluiasi bun.


Exceptia de necompetenta

Este mijlocul procesual prin care se pune in discutie competenta instantei investita cu judecarea cauzei. Exceptia de necompetenta este prevazuta in reglementarea art. 158–160 c. pr. civila si se invoca in mod diferit, in functie de caracterul absolut sau relativ al competentei, deci dupa cum norma de competenta ce se pretinde ca a fost incalcata este imperativa sau dispozitiva.

Executarea legatelor
Prerogativa specifica execu­torului testamentelor cu sezina, in virtutea careia acesta poate preda catre legatarii cu titlu particular bunurile mobile ce formeaza obiectul legatelor respective. Executarea lega­telor cu titlu particular avand ca obiect un bun imobil nu poate fi realizata de executorul testamentar, intrucat sezina nu‑i confera si posesiunea imobi­lelor succesorale.

Exonerare
Eliberarea de raspundere a unei persoane de o obligatie contractuala (ex.: in caz de forta majora, de culpa unui tert, a victimei)

Export de capital
Efec­tua­rea unei investitii in alta tara decat cea de resedinta a inves­titorului.