informatii utile

Dictionar juridic

Caducitate
Faptul de a fi caduc. Situatia unui act juridic pe care un fapt posterior il face ineficace (de ex.: moartea lega­tarului inaintea testatorului).

Calitate procesuala
1. Concept juridic folosit pentru a desemna modul de participare a partilor in procesul civil. Astfel, o persoana poate participa in procesul civil: a) in nume propriu, atunci cand cererea de chemare in judecata este promovata de insusi titularul dreptului la actiune; b) in calitate de reprezentant, atunci cand actioneaza in numele si in interesul altei persoane.
2. Concept juridic folosit pentru a desemna indreptatirea unei persoane fizice sau juridice de a participa la activitatea judiciara. Din punctul de vedere al subiectelor care participa la activitatea judiciara, calitatea procesuala poate fi: a) activa, imprejurare in care ea priveste indreptatirea unei per­soane de a reclama in justitie; (de ex.: reclamant, contestator) b) pasiva, atunci cand vizeaza obligatia unei alte persoane de a raspunde fata de pretentiile invocate impotriva sa (de ex.: parat, intimat). Sarcina justificarii calitatii procesuale, atat active cat si pasive, apartine recla­mantului, care in cadrul cererii de chemare in judecata va trebui sa expuna impre­jurarile de fapt si de drept din care rezulta indreptatirea sa de a‑l actiona in judecata pe parat.
Distingem intre: 1. Calitatea procesuala ordinara, ipoteza in care indreptatirea de a participa la activitatea judiciara se deter­mina prin intermediul impre­jurarilor de fapt expuse de reclamant in cuprinsul cererii de chemare in judecata. Re­clamantul va arata impre­jurarile de fapt din care rezulta pretinsa incalcare a dreptului subiectiv, respectiv acele imprejurari ce justifica indrep­tatirea sa de a‑l chema in judecata pe parat; faptele indi­cate de catre reclamant, in aceste conditii, sunt doar ipotetice, instanta avand obliga­tia de a stabili exactitatea lor pe baza probelor ce se vor admi­nistra. 2. Calitatea procesuala extra­ordinara, ipoteza in care indreptatirea partilor de a parti­cipa la activitatea proce­suala decurge, in principiu, din lege.

Cambia
Este inscrisul care cuprinde ordinul dat de o persoana numita tragator, unei alte persoane numita tras de a plati unei terte persoane numita beneficiar, la scadenta sau la ordinul acesteia o suma de bani stabilita. in operatiunea cambiala, participa trei persoane: tragatorul (creditorul sau expeditorul care emite titlul); trasul (debitorul sau importatorul caruia ii este adresat ordinul sau mandatul de a plati o anumita suma) si beneficiarul (terta persoana catre sau la ordinul careia se face plata). Creanta tragatorului catre tras reprezinta proviziunea sau acoperirea cambiei, iar creanta beneficiarului contra tragatorului, valoarea furnizata. Cambia indeplineste functia de titlu de credit si instrument de plata.

Capacitatea procesuala de folosinta
Consta in aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe plan procesual.

Casare
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac. Casarea hotararii poate fi totala, atunci cand hotararea este desfiintata in intregul ei sau partiala, atunci cand se desfiinteaza doar o parte din hotararea atacata.

Cautiune
1. suma de bani depusa pentru a garanta indeplinirea unei obligatii asumate pentru sine sau pentru altul;
2. suma de bani depusa pentru lasarea in libertate a inculpatului, pe timpul desfasurarii procesului penal.

Cazier judiciar
Sistem de organizare si clasificare a fiselor de evidenta in care sunt consemnate datele privind antecedentele penale ale unei persoane (sanctiuni penale, inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepsei inchisorii, liberarea conditionata, amnistia, gratierea, prescriptia, reabilitarea) in mod provizoriu, pana la solutionarea definitiva a cauzei, date privind punerea in miscare a actiunii penale si arestarea preventiva luata impotriva invinuitului (inculpatului). Evidenta se tine nominal iar in unele cazuri, dactiloscopic. Persoanele inscrise in cazierul judiciar se scot din evidenta in conditiile legii.

Cedent
Persoana care transmite, printr‑un contract de cesiune, creanta sa unei alte persoane

Cerere reconventionala
Varietate a cererii de chemare in judecata prin care paratul dintr‑un proces pendent formuleaza pretentii proprii impotriva reclamantului. Sub aspect procesual, cererea reconventionala are caracter de cerere incidenta; ea nu exprima apararea pe care si‑o face paratul fata de pretentiile reclamantului si nici nu se infatiseaza ca o exceptie de procedura, ci constituie mijlocul procesual prin inter­mediul caruia paratul ridica pretentii proprii fata de recla­mant. Paratul devine astfel si el reclamant, iar demersul sau procedural intruneste caracte­risticile unei adevarate cereri de chemare in judecata. Cererea reconventionala apare astfel ca o contra‑actiune facuta de parat impotriva reclaman­tului. De cele mai multe ori ea are drept scop realizarea unei compensatii judecatoresti si impiedicarea obligarii paratului in masura ceruta de reclamant. Totodata, uneori prin cererea reconventionala se poate obtine anihilarea totala a pretentiilor reclamantului si obligarea lui exclusiva fata de parat, dupa cum se poate obtine paralizarea completa a actiunii reclamantului, anulandu‑se actul juridic pe care el isi fondeaza pretentia. Solutio­nandu‑se deodata cu cererea principala in cadrul aceleiasi pricini, cererea reconven­tionala prezinta avantajul de a economisi timp, energie si cheltuieli pentru parti, ca si pentru instanta, deoarece se evita declansarea unui nou proces. Din punct de vedere al conditiilor de forma si de continut, cererea reconventionala trebuie redactata in acelasi fel ca o cerere de chemare in judecata, ea trebuie sa fie depusa odata cu intam­pinarea sau, daca paratul nu este obligat la intampinare, cel mai tarziu la prima zi de infatisare. Cererea reconventionala se poate insa inainta si dupa prima zi de infatisare daca recla­mantul accepta sau daca instanta apreciaza ca este in interesul justitiei sa primeasca cererea incidenta si ulterior se timbreaza potrivit pretentiilor solicitate.