informatii utile

Dictionar juridic

Beneficiar
Persoana in folosul caruia se constituie sau se stramuta un drept subiectiv, ori se executa o lucrare sau se presteaza un serviciu in condi­tiile stabilite printr‑un act juridic (care poate sa fie, dupa caz: act administrativ, act juridic civil, hotarare judeca­toreasca etc.

Betia involuntara completa
Este acea stare psiho‑fizica in care se gaseste o persoana, datorita efectelor pe care le au asupra organismului sau, alcoolul sau o serie de substante narcotice ori excitante consumate de persoana in cauza intr‑un mod cu totul intamplator si neurmarit, iar procesul de intoxicare este atat de mare incat aceasta nu mai este stapana pe miscarile sale fizice si nici nu mai distinge binele de rau. Betia involuntara completa nu exonereaza de raspundere, insa poate constitui un criteriu de atenuare – sau agravare – a raspunderii.

Bun cert
Lucru individual, determinat si identificat prin caractere specifice care il deo­se­besc de alte lucruri asema­natoare, particu­lari­zandu‑l ca entitate distincta. Caracterul de bun cert poate rezulta din chiar natura lucrului (cum este cazul oricarui unicat, fie el manu­scrisul original al unei lucrari literare sau stiintifice, o anu­mita pictura sau sculptura etc.), sau din vointa partilor expri­mata in cuprinsul unui act juridic (de ex., un radio‑recep­tor, produs fabricat in serie, devine bun cert prin vointa partilor, in cadrul unui contract de comodat). Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun cert de la o persoana la alta ope­reaza, de regula, in chiar momentul incheierii contrac­tului si prin simplul efect al acestuia. Pe de alta parte, riscul pieirii fortuite a unui bun cert este suportat de creditorul obligatiei de predare a acelui bun si nu de debitorul obligatiei respective, care este exonerat de obligatia de a‑l preda, afara numai daca fusese pus in intarziere si nu dovedeste ca lucrul ar fi pierit si la creditor in cazul in care i l‑ar fi dat.

Bun fara stapan
Lucru de orice fel parasit timp de un an de catre titularul lui necunoscut sau absent si in privinta caruia acesta nu a facut, in perioada respectiva, nici un act de con­ser­vare sau de administrare prin sot (sotie), copii sau orice alte persoane avand mandat cu data certa. Actele de administrare facute de catre unul dintre coproprietari profita si celor­lalti. Termenul de un an curge de la data ultimului act de administrare cu data certa, iar cand nu exista un asemenea act de la data inregistrarii proce­sului verbal adresat de organele financiare, prin care se constata ca bunul respectiv a fost parasit. Au aceeasi situatie urma­toarele lucruri: bunurile mobile de orice fel, parasite in locuri publice de catre detinatorii lor, daca nu se poate stabili imediat identitatea detinatorilor, bunu­rile gasite si predate politiei daca nu au fost ridicate in termen de trei luni de catre cei care le‑au pierdut, bunurile care se afla in pastrarea unor intre­prinderi sau institutii si pe care proprietarii lor nu le‑au ridicat in termenele prevazute de nor­mele care reglementeaza aceasta pastrare etc.

Bunuri comune ale sotilor
Sunt bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti. Un bun este considerat comun daca nu face parte din categoriile de bunuri pe care legea le considera bunuri proprii. Bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei si cele dobandite dupa data incetarii sau desfacerii casatoriei, sunt bunuri proprii.

Bunuri mobile neurmaribile
Sunt acele bunuri de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale si obiectele de cult religios (daca nu sunt mai multe de acelasi fel), alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna, bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale, bunurile care servesc pentru exercitarea ocupatiei debitorului (numai in lipsa altor bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere, chirii, amenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor, alocatiile de stat, indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces,bursele de studii acordate de stat, diurnele si alte indemnizatii cu destinatie speciala, iar salariile si alte venituri periodice doar partial, in limitele stabilite de lege).

Bursa de Valori
Loc unde se desfasoara intr‑un cadru organizat si supravegheat, prin intermediari autorizati, opera­tiuni comerciale cu valori mobi­liare. in principiu, la cota bursei de valori sunt admise valori mobiliare ale unor emitenti care indeplinesc anumite conditii de profita­bilitate si de transparenta. O bursã de valori are rol atat de piata primara cat si de piata secundara de capital.